Ako je ošetrené nosenie pracovných odevov?

Určite ste sa aj vy stretli s tým, že ľudí, ktorých stretávate pri výkone povolania, nosia špeciálne odevy. Tieto odevy sú predpísané pre veľké množstvo profesií a bez pracovných odevov a ochranných prostriedkov ich nie je možné vykonávať. Ich hlavná podstata spočíva v tom, že majú zamestnanca chrániť pri práci pred rôznymi udalosťami, ktoré môžu nastať. Najpoužívanejšou časťou pracovných odevov je pracovna vesta, ktorá tiež zabezpečuje, aby bol pracovník okamžite viditeľný.

Kedy je povinné nosiť pracovné odevy a ochranné prostriedky?

Pracovna vesta a prilba
Pracovná prilba a doplnky

Zamestnávateľ by svojim zamestnancom mal zabezpečiť podmienky na výkon práce také, aby bolo možné prácu vykonávať. Ak sa jedná o rizikové povolanie, zamestnanec by mal od zamestnávateľa obdržať ochranné pomôcky a súčasne aj pracovné odevy. Pri výkone rizikových povolaní sa môže stať napríklad úraz. V prípade, ak si budete chcieť vy alebo zamestnávateľ nárokovať škodu, nemusí byť uznaná v prípade, ak ste ochranné prostriedky nemali. Ak vám raz boli poskytnuté, mali by ste ich nosiť. Medzi ochranné pracovné prostriedky možno zaradiť viacero vecí. Patrí tam všetko to, čo zamestnanec musí nosiť v prípade, ak je potrebné zachovať bezpečnosť. Možno ich vo všeobecnosti rozdeliť podľa toho, na aký výkon práce budú zamerané. Kľúčové je pracovné prostredie, v ktorom sa bude zamestnanec pohybovať. Pracovné odevy tiež musia spĺňať určité nariadenie, a to napríklad to, že v zimných mesiacoch pri práci v exteriéri musia byť odevy dostatočne dlhé, bezpečné a zateplené. Pracovné odevy musia byť v prvom rade účinné a ich typ zvolený podľa povahy pracovnej náplne. Z toho dôvodu je dôležité, aby zamestnávateľ zvážil všetky riziká, ktoré zamestnancovi pri výkone práce hrozia. V praxi sa bežne stane, že sa bezpečnostný odev alebo jeho určitá časť poškodia. V takomto prípade je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť nový, náhradný. To isté platí aj v prípade pravidelnej výmeny – po určitom čase je nutné staré ochranné prostriedky a pracovné odevy vymeniť za nové.

Kvalitné pracovné odevy predstavujú základ bezpečnosti

Pracovné odevy musia byť v prvom rade kvalitné. Do tejto kategórie patrí aj pracovná vesta, ktorá by mala spĺňať určité bezpečnostné prvky. Ak hľadáte aj vy kvalitné odevy, či už pre seba alebo pre svojich zamestnancov, navštívte stránku https://ardonsafety.sk/, kde nájdete ich bohatú ponuku. Tieto pracovné odevy sú v súlade s rozličnými nariadeniami. S ich kúpou budete určite spokojný!