Elektro motor má mnoho využití

Elektromotor, čo to vlastne je?

Je to stroj, ktorý mení elektrickú energiu na mechanickú prácu, väčšinou sa jedná o točivý stroj. Funguje na princípe využitia silových účinkov magnetického poľa. Jednoducho povedané, dochádza k využitiu vzájomného priťahovania a odpudzovania elektromagnetov alebo priťahovania elektromagnetov a