Krtkovanie Bratislava – diagnostika a riešenie upchatého kanalizačného potrubia

Kanalizácia je vo všeobecnosti veľmi zložitý systém a súčasne nevyhnutná súčasť každej obytnej budovy alebo budovy využívanej na podnikateľské účely. Pravdou je, že postupne časom tak ako starne nehnuteľnosť, starne a zanáša sa aj kanalizácia. A potom bývajú problémom havarijné situácie, ktoré si jeden radšej ani nechce predstaviť. Existuje aj možnosť ako havarijným situáciám predchádzať – teda včasnou diagnostikou, keď napríklad pri kúpe nehnuteľnosti chce majiteľ vedieť stav celej budovy, kanalizačné potrubie nevynímajúc. Či už ide o akútny stav alebo predčasnú diagnostiku, riešením je krtkovanie Bratislava. Krtkovanie Bratislava je ekologické čistenie kanalizačných potrubí.

Spôsoby krtkovania

Krtkovanie Bratislava pre potreby mesta
Krtkovanie kanalizácií v Bratislave

Sú dve možnosti krtkovania Bratislava: vysokotlakové a elektromechanické čistenie. Vysokotlakové čistenie je najlepším spôsobom na trhu. Prebieha pomocou vysokotlakového zariadenia, ktoré pracuje pri maximálnom tlaku až do 200 barov. Využíva sa v bytoch, domoch, bytovkách alebo prevádzkach. Nakoľko je riešené vysokým tlakom vody je 100% ekologické. Na samotné čistenie sú používané špeciálne trysky, ktoré čistia steny potrubia s rôznou hrúbkou, čím sa zabezpečí ich opätovná funkčnosť. Elektromechanické čistenie sa využíva tam, kde nie je možné využiť vysokotlakové. Tento druh čistenia prebieha rotáciou špirály so špeciálnym nadstavcom v kanalizačnom potrubí. Ako už bolo prv spomínané, krtkovanie Bratislava je možné využiť aj na diagnostiku potrubia. Tá je vykonávaná pomocou špeciálnych kamier. Kamera je na 30 metrovom tlačnom kábli vsunutá priamo do kanalizačného potrubia. Nakoľko je kábel vysoko flexibilný, je možnosť použitia v ohyboch do 90°. Využíva sa v prípade defektu potrubia, kúpe nehnuteľnosti na preverenie stavu ale napríklad aj určenie miesta, ako je vedená.  Po úspešnom vykonaní čistenia, prehliadky a dokumentácii sa vyhotoví správa o stave potrubia a odovzdá sa objednávateľovi.

Využitie vysokotlakového zariadenia

Použitie vysokotlakového zariadenia nie je viazané len na krtkovanie Bratislava. Je to zariadenie využiteľné rozsiahlejšie. Napríklad pri čistení hrobov, striech od machu a špiny, čistenie grafitov, áut hlavne na neprístupných miestach, kamenných, betónových plotov, ale aj fasád domov. Krtkovanie Bratislava je riešené školenými a zodpovednými osobami, ktoré určite diagnostikujú a opravia problém v kanalizačnom potrubí. Ak vás článok zaujal, kliknite na nasledujúcu adresu a dozviete sa viac o cene, či spôsobe objednávky: https://www.top-krtkovanie.sk/