Bezpečnostné dvere a prvky, z ktorých sa skladajú

Bezpečnostné dvere, slovné spojenie vzbudzujúce na prvý pohľad pocit istoty, dôvery a domnienky, že sa nám a nášmu majetku spoza nich nemôže nič stať. Každý produkt umiestnený na trhu má svoje jednoduchšie a kvalitatívne nižšie varianty a taktiež prevedenia, ktoré nám poskytnú dokonalý úžitok. Toto pravidlo platí aj pri bezpečnostných dverách, pričom pri ich výbere by sme sa nemali prioritne orientovať podľa ceny. Tá je väčšinou odrazom kvality daného výrobku, pričom sa bližšie pozrieme na základné bezpečnostné prvky.

Čo robí bezpečnostné dvere skutočne bezpečnými?

Bezpečnostné dvere v bytovke
Kľúče od bezpečnostných dverí

Zoznam menovania bezpečnostných prvkov začíname krídlom bezpečnostných dverí. Tie tvoria spolu so zárubňou jeden neoddeliteľný bezpečnostný celok, pričom kvalitu tohto krídla odzrkadľuje stupeň bezpečnostnej triedy. Krídlo dverí býva štandardne vystužené vo svojich rohoch, v priestoroch zámku a v oblasti horných a dolných bezpečnostných bodov. Krídlo bezpečnostných dverí býva so zárubňou spojené zväčša tromi pántami, otváranie štandardne do vnútra bytu či domu. Pánty je možné nastaviť. Dvere sú zväčša nepomerne ťažšie oproti tým nezabezpečeným, a tak je možné ich plynule otvárať a zatvárať.  Ďalším prvkom je bezpečnostná zárubňa, ktoré sa vytvárajú s kvalitných oceľových platní, väčšinou o hrúbke 1,5 – 2 mm. Typická šírka dverí spolu so zárubňou je 800 alebo 900 mm, samotná zárubňa je zväčša šírky 100 alebo 150 mm. V praxi sa však môžeme stretnúť aj s inou šírkou, tento rozmer závisí od hrúbky priečky domu alebo bytu, kde sú dvere namontované. Krídlo so zárubňou bezpečnostných dverí tvorí jeden celok, kupovať ich preto samostatne nie je možné. Len spolu totiž dokážu plniť svoju hlavnú funkciu. V tejto oblastí pôsobí množstvo výrobcov a predajcov, ktorí nám ponúkajú širokú škálu rôznych dizajnových prevedení. Zákazník si teda má z čoho vyberať, základnými imitáciami sú drevo a kov. Medzi bezpečnostné prvky zaraďujeme taktiež uzamykací systém. Základným parametrom pri hľadaní toho najvhodnejšieho je spoľahlivosť. Je tvorený hlavným rozvorovým mechanizmom a ten ovláda niekoľko bezpečnostných bodov. Rozvorový mechanizmus a mechanizmy dolných a horných výsuvných bodov sú vo vnútri dverí obohatené o výstuhy. Ani tie najkvalitnejšie prvky však nedokážu ochrániť naše obydlie, pokiaľ nie sú bezpečnostné dvere riadne uzamknuté. Presvedčte sa preto pri každom odchode, že ste dvere naozaj zamkli a pomohli tak dverám zabezpečiť dokonalú ochranu našej nehnuteľnosti.

Široký výber kvalitných bezpečnostných dverí nájdete na https://www.vstavaneskrine.com/.