Dotácia na tepelné čerpadlo od Viessmann, s.r.o.

Existuje viacero možností, akými je možné zohrievať v domácnostiach vodu. Ak patríte medzi tých, ktorí uprednostňujú ekologické cesty, určite vás tepelné čerpadlo nadchne. Tepelné čerpadlo však nie je len ekologické zariadenie, ale aj úsporné, efektívne a nenáročné na údržbu. Vedeli ste, že tepelné čerpadlo dokáže chladiť? Alebo že dokáže efektívne fungovať po celý rok, nezávisle od aktuálneho počasia? Alebo že dokonca existuje aj dotácia na tepelné čerpadlo?

Ako teda tepelné čerpadlá v praxi fungujú? Úplne jednoducho – čerpajú energiu z okolitých zdrojov, ktoré následne vďaka svojej činnosti premieňajú na teplo. Je nutné spomenúť, že existuje viacero typov tepelných čerpadiel, na základe toho, z akého zdroja je teplo čerpané. Delia sa na tepelné čerpadlá typu zem-voda, typu voda-voda a vzduch-voda a tiež na také, ktoré využívajú odpadné teplo. Tepelné čerpadlo funguje na princípe chladiaceho okruhu. Súvisiaci obrázokChladivo počas svojej činnosti mení skupenstvo a prúdi z čerpadlovej jednotky do výmenníka. Chladivo spoločnočne s elektrickou energiou zabezpečujú ohrev vody podľa aktuálnej potreby používateľa. Výhodou tepelných čerpadiel je aj ich jednoduchá inštalácia. Pri jeho inštalácii netreba nič vŕtať, stačí ich zapojiť do siete, prípadne do vodovodného rozvodu. Nezáleží od toho, o aký typ tepelného čerpadla sa jedná, všetky sa vyznačujú dobrými prevádzkovými nákladmi a oproti ostatným vykurovacím zariadeniam aj rýchlou návratnosťou finančných prostriedkov. Na inštaláciu tepelného čerpadla je možné získať dotáciu. Aj keď si zariadenie počas svojej prevádzky nevyžaduje takmer žiadne dodatočné investície, ešte stále viacerých od ich inštalácie odrádza práve vysoká obstarávacia cena. Tieto zariadenia sú však vysoko efektívne a ekologické a snahou viacerých je podporovať v domácnostiach ich inštaláciu. Dotácia na tepelné čerpadlá je určená pre tých, ktorí stihnú splniť všetky podmienky, ktoré sú pre dané kolo udeľovania dotácii stanovené. Jedná sa napríklad o získanie ponuky od oprávneného zhotoviteľa alebo všetky technické  osvedčenia, ktoré potvrdzujú, že tepelné čerpadlo je pre domácnosť tým správnym riešením. Tepelné čerpadlá dokážu získať až 70 % energie, ktorá sa nachádza v okolí. Približne 30 % energie spotrebujú pri premene nízkopotencionálneho tepla na teplo, ktoré sa dá v domácnosti využiť. Tepelné čerpadlá sú správnym riešením najmä do objektov, ktoré majú dobré tepelno-technické vlastnosti. Nájdeme ich prevažne v novostavbách alebo v starších zrekonštruovaných domoch. Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre staršie domy, avšak prioritne by sa mal tento objekt zatepliť. Každý typ tepelného čerpadlá má svoje klady a zápory a rovnako je vhodný pre iné objekty. V prípade inštalácie tepelného čerpadla by mali byť všetky kroky prebraté s odborníkom.