Finančná služba – leasing

Služby spájajúce sa s finančnou problematikou sú dôležitou súčasťou ľudského života. Finančné operácie vykonávame každý deň. Každý deň prichádzajú na finančný trh nové, zdokonalené produkty a tie, o ktoré už nemá spoločnosť záujem jednoducho zmiznú z trhu. V poslednom období sa veľkej popularite teší leasing. Leasing súčasne predstavuje jeden z najpoužívanejších finančných produktov. Je predmetným záujmom jednak špecializovaných inštitúcii, ktoré sa nazývajú leasingové spoločnosti, ale je v oku aj u tých, ktorí ho priamo neponúkajú, ale len hľadajú cestičky, ako by sa dostal od leasingových spoločností priamo ku bežným občanom. Takáto osoba sa nazýva finančný sprostredkovateľ. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt leasingNa finančnom trhu nájdeme obrovské množstvo tých, ktorí sprostredkúvajú jednak leasing v rámci našej krajiny (inak nazývaný aj domáci leasing), ale aj takých, ktorí sa zaoberajú leasingom medzinárodným (taký, ktorý je poskytnutý zahraničnou leasingovou spoločnosťou). Spoločnosť winners group sa zaoberá finančným poradenstvom a sprostredkovaním leasingových aktivít bežným občanom. To znamená, že Winners Group má dôveru v stovkách bežných občanov, ale aj u podnikateľských subjektoch. Spoločnosť Winners Group si tiež zakladá na vytváraní úzkych partnerských vzťahov s viacerými leasingovými spoločnosťami. Leasing sa neteší veľkej obľube len tak bez dôvodu. Jeho výhodou je to, že na rozdiel od úverového financovania sa klient nemusí viazať na niekoľko desiatok rokov dopredu a rovnako tiež nemusí mať mnoho finančných prostriedkov pokope, aby si svoj vysnený predmet mohol zaobstarať. Leasing funguje na základe leasingovej zmluvy, ktorú uzatvára leasingová spoločnosť s nájomcom. V leasingovej zmluve sú presne vymedzené všetky pravidlá, podľa ktorých sa bude tento vzťah riadiť. Klient, v našom prípade nájomca, však musí mať vopred zvolený predmet, o ktorý má záujem. Následne v jeho mene leasingová spoločnosť tento predmet kúpi. Po uhradení prvej splátky za leasing (nazývanou aj akontácia) dostáva nájomca predmet k voľnému používaniu. Vzťah sa následne riadi podľa splátkového kalendára. V ňom je presne vymedzené, v akých intervaloch a v akej výške sa bude leasing splácať. Po zaplatení poslednej splátky môže nájomca predmet za zostatkovú sumu odkúpiť. Najčastejšie sa leasing využíva v prípade prenájmu motorových vozidiel. Leasing má však široké použitie a dnes sa začína rozmáhať aj jeho používanie za účelom prenájmu nehnuteľností, priestorov na podnikanie, výrobných zariadení či liniek. Leasing sa stáva čoraz obľúbenejším, vďaka čomu sa stáva predmetným záujmom viacerých leasingových spoločností. Môžeme teda v blízkej dobe očakávať, že sa začne ešte viac zdokonalovať a prinesie to so sebou rozšírenie jeho záberu použitia aj na ďalšie predmety.