Kedy je pokládka zámkovej dlažby vhodným riešením?

Pokládka dlažby je vhodným riešením v mnohých prípadoch, avšak nie vždy je použitie zámkovej dlažby najlepším možným riešením. V prípade, že vašim plánom je vybudovať cestu, po ktorej budú pravidelne jazdiť motorové vozidlá a to aj nákladné s hmotnosťou nad 3,5 tony, pokládka zámkovej dlažby nebude vhodným riešením. Ak je však vašim zámerom vybudovanie parkovacích miest či vytvorenie chodníku pre chodcov, pokládka zámkovej dlažby je spôsob, ktorý vám prinesie želané výsledky. Zámková dlažba je vhodná napríklad pre vytvorenie príjazdových ciest na súkromných pozemkoch, ako aj pre vytvorenie chodníkov pre chodcov, pre vydláždenie plochy pred rôznymi budovami a podobne.

Kto by sa mal postarať o pokládku zámkovej dlažby?

Kvalitná pokládka zámkovej dlažby
Postup pokládky zámkovej dlažby

Pokiaľ ste si istí, že pokládka zámkovej dlažby je pre vás vhodným riešením, ďalším krokom je jej zakúpenie a následne prichádza na rad samotná pokládka. Pri kúpe zámkovej dlažby prediskutujte jej vhodnú hrúbku s predajcom, u ktorého nakupujete. Vhodná hrúbka zámkovej dlažby sa odvíja od toho, na aké účely bude používaná. Čo sa týka pokládky zámkovej dlažby, je potrebné, aby sa o ňu postarala osoba, ktorá vie, ako treba postupovať a ktorá má s takouto prácou predošlé skúsenosti. V prípade, že by pokládku zámkovej dlažby zobrala do rúk osoba, ktorá s podobnou prácou nemá žiadne skúsenosti a nemá potrebné vedomosti, s veľkou pravdepodobnosťou by došlo ku vzniku rôznych komplikácií. Jednou z takýchto komplikácií je napríklad nesprávne položená dlažba, čo spôsobí jej následné svojvoľné posúvanie sa.

Ako prebieha pokládka zámkovej dlažby?

Proces pokládky zámkovej dlažby sa skladá z niekoľkých krokov. Prvým z nich je úprava povrchu, na ktorý bude dlažba položená. Pokiaľ by povrch nebol kvalitne upravený, malo by to negatívny vplyv na všetky ďalšie kroky daného procesu. Ďalším krokom je položenie drenážnej fólie, po ktorom prichádza na rad samotná pokládka zámkovej dlažby. Keď je dlažby položená, vzniknuté škáry medzi dlaždicami sa vyplnia pieskom alebo iným materiálom. Posledným krokom pri pokládke zámkovej dlažby je použitie vibračnej dosky, ktorá sa postará o finálne vyrovnanie a zhutnenie vydláždenej plochy. Pre kvalitnú pokládku zámkovej dlažby sa obráťte na odborníkov, ktorých nájdete na webovej stránke https://www.polozime.sk/.