Nezastupiteľná úloha ERP v spoločnosti

Na dobre fungujúcej spoločnosti sa podpisujú vnútropodnikové systémy, ktoré v nej majú nezastupiteľnú úlohu. Správne prepojenie ucelenej časti vnútropodnikových procesov, kvalitne spracované a uchované informácie a efektivita pracovnej náplne jednotlivých zamestnancov predstavuje kľúč k úspechu pre každú spoločnosť. Nezáleží pritom na tom, akým smerom sa spoločnosť orientuje. Vo forme interného vnútropodnikového systému v mnohých spoločnostiach vystupuje ERP, ktorého používanie v jednotlivých spoločnostiach neustále narastá.

Faktory, ktoré vplývajú na rozdelenie ERP

Rozdelenie ERP
Výhody ERP systému

V minulosti sa ERP systém zameriaval len na určité časti podniku. V súčasnosti sa stáva komplexným a zahŕňa širokú oblasť činností podniku. Je to spôsobené jednak spájaním spoločností, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie ERP, ale aj tým, že spoločnosti poskytujúce tento systém sa prestali primárne zameriavať na veľké spoločnosti, ale ich snahou je poskytovať komplexný systém aj menším výrobným spoločnostiam. ERP systémy možno rozdeliť z viacerých hľadísk. Nezáleží však na tom, či sa jedná o spoločnosť zamestnávajúcu zopár zamestnancov alebo o nadnárodný korporát, ERP má v samotnom podniku nezastupiteľnú úlohu. ERP systémy možno rozdeliť nasledovne:

  • podľa odvetvia, v ktorom zákazník pôsobí: zameranie podniku je dôležitým faktorom. ERP nachádza svoje uplatnenie hlavne v podnikoch, ktoré sa zameriavajú na obchod a priemysel. Vnútropodnikové systémy tiež nájdeme aj vo verejnej správe či zdravotníctve a telekomunikáciách. Ponuka firiem, ktoré sa ERP systémami zaoberajú je neobmedzená, každý podnik si teda nájde taký systém, ktorý mu bude maximálne vyhovovať.
  • podľa schopnosti integrácie procesov: základné vnútropodnikové procesy možno vyčleniť na výrobu, personalistiku, ekonomiku a logistické procesy. Závisí tiež aj na tom, do akej miery je firma schopná integrovať všetky spomenuté služby do jedného celku.. Niektoré systémy v sebe kombinujú všetko spomenuté a sú charakteristické vysokou mierou integrácie. Ak spoločnosť potrebuje integrovať len určitú časť, existujú aj takéto systémy. Zameriavajú sa len na jednu, prípadne dve oblasti a na konkrétny špecifický odbor podnikania.

ERP pre malé a stredné firmy

Existujú tiež verzie ERP, ktoré sú určené výhradne pre malé a stredné firmy. Sú charakteristické nižšou cenou. Užívateľovi ponúkajú presne to, čo potrebuje. Ak ste aj vy majiteľom malej firmy a chcete mať všetko pod kontrolou, ERP systém je pre vás správnym riešením. Navštívte stránku http://industry4.sk/, kde nájdete informácie o tom, ako tento systém funguje a prečo by vo vašej spoločnosti nemal chýbať.