Test zraku by sme mali absolvovať pravidelne a v rámci každej preventívnej prehliadky

Len zrejme málokoho z nás napadne realizovať test zraku v pravidelnej miere. Testom zraku sa väčšina z nás zaoberá až vtedy, keď náhle dôjde k zhoršeniu videnia alebo spozorujeme isté komplikácie. Realizovanie testu zraku v tomto období už môže byť oneskorené. Jedným slovom sa vás pokúsime upokojiť a väčšina z prípadných ochorení zraku sa dá liečiť. Test zraku je teda potrebné realizovať s dostatočnou dávkou pravidelnosti a nemal by chýbať v každej preventívnej prehliadke u všeobecného lekára. Súčasťou takéhoto vyšetrenia zväčša býva čítanie písmen a čísiel, počas ktorého má pacient jedno oko prekryté dlaňou a druhým číta tieto znaky.  

Test zraku však vieme realizovať pravidelne aj my doma

Test zraku počas roka
Testovanie zraku u lekára

Jednou zo zásadných foriem testu zraku je Monoyerova tabuľka, pričom názov je odvodený od mena jej vynálezcu. Prostredníctvom nej vynašiel a definoval pojem dioptria, ktorá predstavuje základnú jednotku vyjadrujúcu optickú mohutnosť šošovky. Každý riadok písmen je uvádzaný v inej veľkosti a dôvod tejto zostavy je celkom logický. Ide totižto o stanovenie konkrétnej dioptrie a tú odhalí samotný pacient, ktorý môže mať problémy s prečítaním písmen v určitej veľkosti. Táto tabuľka, ktorá je mimochodom súčasťou každej ordinácie očného a všeobecného lekára, je charakteristická jednou zvláštnosťou a tú si v praxi všimne len málokto. Ak by sme vynechali spodný riadok s najväčšími dvoma písmenami, tak po krajoch zdola smerom nahor je uvedené meno vynálezcu tejto tabuľky. Na pravej strane je jeho krstné meno a na pravej je uvedené priezvisko. Veľkosť písmen sa smerom nahor zmenšuje. Ďalšou formou testu zraku je Snellenova tabuľka a zostavená bola neskôr ako tá od Monoyera. Prvý variant pozostával zo symbolov, no tie boli neskôr vymenené za písmená. Rozdiel je v štruktúre a najväčšie písmená sú uvedené v hornej časti, pričom tie sa postupne v každom ďalšom riadku zmenšujú. Táto tabuľka je celkovo tvorená desiatimi riadkami a test zraku sa o ňu opiera aj v súčasnosti. Začať by sme teda mali čítať tie najväčšie písmená a postupovať až po tie najmenšie. Schopnosť prečítať riadok s konkrétnou veľkosťou ako posledný následne určuje ostrosť vášho videnia. Na webovej stránke https://www.ivio.clinic/ocnymagazin/ nájdete viac zaujímavých informácií.