GDPR firmy a ich zákonné povinnosti

GDPR sa dotklo každého

Firma, ktorá spracováva osobné údaje, či už zamestnancov, dodávateľov, odberateľov alebo samotných zákazníkov, je potrebná riadiť sa nariadením GDPR. GDPR znamená General Data Protection Regulation a nadobudlo platnosť 25. mája 2018. S nariadením prišlo aj mnoho zmien, ktoré

ERP v minulosti a dnes

Nezastupiteľná úloha ERP v spoločnosti

Na dobre fungujúcej spoločnosti sa podpisujú vnútropodnikové systémy, ktoré v nej majú nezastupiteľnú úlohu. Správne prepojenie ucelenej časti vnútropodnikových procesov, kvalitne spracované a uchované informácie a efektivita pracovnej náplne jednotlivých zamestnancov predstavuje kľúč k úspechu pre každú spoločnosť.

Ako sa robí výroba pečiatok

Výroba pečiatok a jej priebeh

Každá výroba pečiatok spočíva vo vašom prvotnom návrhu. Akonáhle máte jasnú predstavu o tom, aký nápis alebo slogan chcete mať na svojej pečiatke, pošlete ho profesionálom z internetovej stránky Alamex.sk a tí Vám pomocou virtuálnych ceruziek urobia návrh …