GDPR firmy a ich zákonné povinnosti

GDPR sa dotklo každého

Firma, ktorá spracováva osobné údaje, či už zamestnancov, dodávateľov, odberateľov alebo samotných zákazníkov, je potrebná riadiť sa nariadením GDPR. GDPR znamená General Data Protection Regulation a nadobudlo platnosť 25. mája 2018. S nariadením prišlo aj mnoho zmien, ktoré

Elektro motor má mnoho využití

Elektromotor, čo to vlastne je?

Je to stroj, ktorý mení elektrickú energiu na mechanickú prácu, väčšinou sa jedná o točivý stroj. Funguje na princípe využitia silových účinkov magnetického poľa. Jednoducho povedané, dochádza k využitiu vzájomného priťahovania a odpudzovania elektromagnetov alebo priťahovania elektromagnetov a